Laboratorium Stereo #4

data: 18 V 2019   sob.   21:00

[PL] 18 maja Laboratorium Stereo po raz czwarty zawita w Klubie Re. Ostatnia edycja przed letnią przerwą będzie wyjątkowa!

Pies (Poznań)
Jangle pop/dream pop
Pies to czterech chłopaków z poznańskich Jeżyc, to miłe melodie i slackerski feeling, to przełom lata i jesieni zamknięty w piosenkach, to kawałki o ułomnościach, porażkach i tęsknocie podane przy akompaniamencie pływających na falach pogłosu gitar. Na swoim koncie mają wydaną w 2017 roku EP-kę „Minus”; obecnie w psiej budzie trwają prace nad debiutanckim albumem zespołu.
https://pies.bandcamp.com/releases

Marana/марана (Lwów, UA)
Ambient/experimental/industrial-techno/asmr
Hipnotyczno-psychodeliczny eskperymentalny występ, który zmusi was do tańca. Jak najpyszniejsza wiosenna sałatka, jak pociąg, który zabierze was daleko.
https://www.youtube.com/watch?v=cVXZRiqNWSU
https://soundcloud.com/maryana-klochko

Laboratorium Stereo to nie tylko cykl koncertów. Naszym zamierzeniem jest stworzenie wydarzenia, które będzie stymulowało rozwój muzycznej sceny Krakowa i przestrzeni dla muzyków do nawiązywania kontaktów i wspólnego eksperymentowania. Ta przestrzeń to Otwarty Ośrodek Muzyczny.
Odpowiednio wcześnie przed każdą edycją Laboratorium Stereo udostępniamy zainteresowanym listę utworów, które można zagrać na scenie klubu Re i zachęcamy do założenia w tym celu nowych składów.
Majowa edycja będzie szczególna – wykonane zostaną wyłącznie polskie utwory.

Klub RE // 18.05.2019 // 10zl // Start: 21:00 // ♥

[EN] On May 18 another Laboratorium Stereo event will take place in Klub Re. The last edition before the summer break is going to be a special one!

Pies (Poznań)
Jangle pop/dream pop
Pies are four boys from Poznań’s Jeżyce, it’s nice melodies and slacker vibes, it’s the turn of summer and fall in the form of songs, it’s tunes about imprefections, failures and longing accompanied by reverb-soaked guitars. They released the EP Minus in 2017 and are currently working on their debut album.
https://pies.bandcamp.com/releases

Marana/марана (Lviv, UA)
Ambient/experimental/industrial-techno/asmr
A hypnotic and psychedelic experimental live set that will force you to move your body and dance. Like the most delicious spring salad, like a train that’ll take you far away.
https://soundcloud.com/maryana-klochko
https://www.youtube.com/watch?v=cVXZRiqNWSU

Laboratorium Stereo is more than just a series of concerts. Our aim is to create an event that can stimulate the music scene in Kraków and a space for musicians to meet each other and experiment together. This space is called Open Music Hub.
Before every edition of Laboratorium Stereo we share a list of songs that can be covered live on the stage in Re and encourage the participants to form new lineups to play them for one night only!
The May edition is going to be special – the entire set of covers will consist of classic Polish song.