Na Górze

data: 1 I 2007   niedz.   00:00

Na Górze gra od 1994 roku. W skład grupy wchodzą m.in. osoby, które przez „wyrozumiałe” społeczeństwo są określane jako niepełnosprawne, w tym mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej. Obok nich, równorzędnie występują muzycy traktowani przez „powierzchowne” społeczeństwo jako pełnosprawni. Dzięki wspólnej działalności scenicznej postawili pod znakiem zapytania wszelkie tego typu etykietki.
Grupa ma na swym koncie kilka sesji nagraniowych, ale najmocniejszą stroną grupy są koncerty. Na nich ujawnia się żywa, naturalna ekspresja muzyki Na Górze. Z ważniejszych występów warto wymienić koncert w Pradze na festiwalu poświęconym respektowaniu praw człowieka na świecie (dochód przeznaczony na pomoc dzieciom w Czeczenii oraz uchodźcom z różnych państw), a także na Skłocie Rozbrat po Marszu Równości w Poznaniu (demonstracji przeciwko dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, płeć, ubóstwo, niepełnosprawność). Na uwagę zasługuje również piosenka nagrana ze Zbigniewem Zamachowskim.
Od kilku lat 2 członków grupy występuje w zespole Strachy Na Lachy.
Obecnie grupa tworzy projekt „Na Górze Bez Reszty”.

http://nagorze.org/zespo-nagorze.html
http://www.facebook.com/NaGorze?fref=ts
http://www.myspace.com/562085981
http://www.youtube.com/watch?v=a_tIaITbVGM